Tue. Feb 19th, 2019

Aled Gwyn Jôb

One of the contributing editors of Ein Gwlad's News Portal. Cyfieithydd, Cyfieithydd ar y Pryd, Blogiwr, Awdur a Gweithiwr Eglwys. Am weld  Cymry Rhydd mewn Cymru Rydd. Translator, Simultaneous Translator, Blogger, Author and Church Worker. Wants to see a state of "Cymry rhydd mewn Cymru Rydd"