Mon. Aug 19th, 2019

Aled Gwyn Jôb

One of the contributing editors of Ein Gwlad's News Portal. Cyfieithydd,Blogiwr, Awdur a Gweithiwr Eglwys. Hefyd yn rhedeg asiantaeth gyfathrebu ar-lein o'r enw www.creativewriting.cymru. Am weld  Cymry Rhydd mewn Cymru Rydd. Translator, Blogger, Author and Church Worker.  Also runs an on-line Communications Agency: www.creativewriting.cymru. Wants to see a state of "Cymry rhydd mewn Cymru Rydd"